CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

08
Alte activitati extractive

2 grupe

Diviziunea 08 face parte din

Sectiunea B - Industria extractiva

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Other mining and quarrying
FRA - Autres industries extractives
GER - Gewinnung von steinen und erden, sonstiger bergbau

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes extraction from a mine or quarry, but also dredging of alluvial deposits, rock crushing and the use of salt marshes. The products are used most notably in construction (e.g. sands, stones etc.), manufacture of materials (e.g. clay, gypsum, calcium etc.), manufacture of chemicals etc.

This division does not include processing (except crushing, grinding, cutting, cleaning, drying, sorting and mixing) of the minerals extracted.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (2)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Quarrying of stone, sand and clay
FRA - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
GER - Gewinnung von Natursteinen, Kies, Sand, Ton und Kaolin
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Mining and quarrying n.e.c.
FRA - Activit├ęs extractives n.c.a.
GER - Sonstiger Bergbau; Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii