Dictionar juridic

Fisa de magazie cu repartizarea iesirilorFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-3-8/c)

Format A4, tiparit pe ambele fete, in foi volante, pe carton.

Serveste ca:

- document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale, la locul de depozitare;

- document de evidenta a iesirilor de valori materiale pe locurile de consum (brigazi, obiecte, parti de obiecte etc.);

- document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri) utilizata in unitatile de constructii-montaj si din alte ramuri care executa lucrari de constructii.

Se intocmeste la unitati de constructii-montaj si la alte unitati care executa lucrari de constructii, intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de catre:

- compartimentul financiar-contabil, la deschiderea fisei (datele din antet), la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control), la sfarsitul fiecarei luni, cu ocazia stabilirii intrarilor si iesirilor totale de valori materiale, inclusiv a iesirilor repartizate pe locuri de consum, precum si cu ocazia evaluarii iesirilor pe locuri de consum. (Totalurile lunare cantitative, inclusiv valoarea iesirilor pe locuri de consum, se inscriu pe randul liber imediat urmator al formularului).

In coloana "Data si semnatura de control" semneaza si organul de control financiar cu ocazia verificarii gestiunii, precum si comisia de inventariere, cu ocazia inventarierii valorilor materiale (in cazul aplicarii formei simplificate de intocmire a listelor de inventariere).

- gestionar sau persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, iesiri si stoc, inclusiv iesirile cantitative de valori materiale pe locurile de consum (brigazi, obiecte, parti de obiecte etc.).

Fisele de magazie cu repartizarea iesirilor se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ordine alfabetica.

Inregistrarile in fisa de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatie inregistrata si obligatoriu zilnic.

Nu circula fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/06 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii