Dictionar juridic

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efectiveFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-6-21)

Format A3, tiparit pe ambele fete, in foi volante, pe carton.

Serveste ca:

- document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe Comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de constructii, lucrari de intretinere si reparatii si altele;

- document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculatie.

Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare comanda, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect) de constructii, lucrare de intretinere si reparatii.

Se completeaza la inceputul anului pe baza soldurilor de la sfarsitul anului precedent, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestata, a cheltuielilor indirecte si alte cheltuieli efectuate potrivit dispozitiilor legale. La sfarsitul fiecarei luni se totalizeaza sumele inregistrate, in vederea intocmirii balantei de verificare a operatiilor inregistrate.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/18 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii