Dictionar juridic

Norma contabilaReguli precise de evaluare, de inregistrare, de clasificare si de prezentare a informatiei contabile.

Normele contabile comporta o norma contabila generala, norme tehnice si norme sectoriale.

a) Norma contabila generala fixeaza maniera de prezentare a situatiilor financiare, precum si lista conturilor, regulile lor de functionare si regulile relative la organizarea contabilitatii. Ea este in fapt un plan contabil general.

b) Normele tehnice fixeaza modalitatile de prelucrare a operatiilor ce decurg din tranzactii si alte evenimente ale activitatii intreprinderii, prin determinarea regulilor de constatare a operatiilor si elementelor implicate, de evaluare a acestora si de publicare a lor, prin situatii financiare.

c) Normele sectoriale fixeaza, atunci si acolo unde este cazul, modalitatile de prelucrare a operatiilor specifice anumitor sectoare si care decurg din tranzactii si alte evenimente ale activitatii intreprinderii.

Vezi si Postulat contabil, Principiu contabil.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii