Dictionar juridic

Stoc

Cantitate de bunuri (exprimata in etalon natural) existenta in gestiune la un moment dat si reflectata in fisa de magazie.Cantitate de bunuri materiale aflate in depozitul unei intreprinderi, intr-un magazin etc., destinata alimentarii productiei sau desfacerii.Cantitate de marfuri aflata la producator sau in cadrul diferitelor verigi ale retelei comerciale avand scopul de a asigura desfasurarea ritmata si neintrerupta a procesului de desfacere.Stocurile sunt active circulante:

a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) in curs de productie in vederea vanzarii in aceleasi conditii ca mai sus; sau

c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de porductie sau pentru prestarea de servicii.In cadrul stocurilor se cuprind:

- marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii;

- materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sa de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;

- materialele de natura obiectelor de inventar;

- produsele, respectiv:

- semifabricatele;

- produsele finite;

- rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile;

- animalele si pasarile;

- ambalajele;

- productia in curs de executie;In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.La intrarea in patrimoniu, stocurile sunt evaluate in functie de modalitatea lor de dobandire, astfel:

a) pentru stocurile din cumparari (materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje si alte bunuri procurate cu titlu oneros), evaluarea se face la cost de achizitie;

b) pentru stocurile din productie proprie (produsele finite, semifabricate, ambalaje, productia in curs de executie si alte stocuri produse de unitatea patrimoniala), evaluarea se face la cost de productie;

c) pentru stocurile provenind din aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit (plus in gestiune, donatii primite etc.) evaluarea se face la valoarea de utilitate (valoarea actuala) a stocului repectiv.Evaluarea iesirilor de stocuri, prin consum (materii prime, materiale etc.) sau vanzare (marfuri, produse finite), se face in functie de natura elementului considerat. In acest sens, trebuie facuta distinctia intre stocuri (bunuri) identificabile si stocuri (bunuri) interschimbabile sau fungibile.Stocurile identificabile trebuie sa faca obiectul unei evaluari individuale si specifice. Stocurile interschimbabile sau fungibile se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:

a) metoda primul intrat - primul iesit (FIFO);

b) metoda costului mediu ponderat (CMP);

c) metoda ultimul intrat - primul iesit (LIFO).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii