Dictionar juridic

Contabilitate

Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative). Contabilitatea inregistreaza numai operatii economice efectuate, inregistrate numai pe baza de documente justificative (celelalte evidente accepta inregistrari si fara documente).In Romania, conform art.12.1 din legea contabilitatii nr.82/1991 (republicata in MO 265/27.12.1991), obiectul contabilitatii il constituie "reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile unitatilor, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea".Obligativitatea organizarii si conducerii contabilitatii revine tuturor unitatilor patrimoniale. Utilizatorii interni si externi ai informatiei contabile apreciaza eficienta si eficacitatea productiei de informatii contabile prin prisma a trei caracteristici:

- pertinenta informatiilor (utilitatea lor in luarea deciziilor);

- fidelitatea informatiilor (gradul in care redau realitatea);

- importanta relativa (productia de informatii contabile la un cost inferior avantajelor ce rezulta din utilizarea acestora).In conceptia monista, contabilitatea intreprinderii orientata spre determinarea rezultatului este integrata prin acelasi modul de conturi privind cheltuielile si veniturile. Sistemul de culegere, prelucrare, stocare si comunicare a datelor asigura simultan si corelat atat informatia privind rezultatul global al intreprinderii, cat si rezultatele analitice.In conceptia dualista, contabilitatea este organizata pe doua paliere intercorelate:

- contabilitatea financiara sau generala, si

- contabilitatea de gestiune sau analitica, denumita si manageriala.Metoda contabilitatii are urmatoarele principii fundamentale:

- dubla reprezentare a mijloacelor economice, dupa forma concreta, materiala, si dupa sursele de finantare. Aceasta poate fi redata sub forma ecuatiei: Mijloace economice = surse de finantare; aceasta egalitate se numeste ecuatia dublei reprezentari.

- dubla inregistrare sau inregistrarea in partida dubla a operatiilor economice. Pornind de la relatia generala de echilibru a dublei reprezentari, prin dubla inregistrare se creeaza cea de-a doua relatie: Cresterea mijloacelor economice + micsorarea surselor economice = cresterea surselor economice - micsorarea mijloacelor economice. Aceasta relatie se numeste ecuatia dublei inregistrari.Procedeele metodei contabilitatii se impart in:

1. procedee specifice metodei contabilitatii;

- bilantul contabil;

- contul;

- balanta de verificare.2. procedee generale folosite de toate stiintele:

- documentarea (studierea fiecarei operatii economice si consemnarea in documente a datelor informationale privitoare la acestea);

- evaluarea (operatia de exprimare, in etalon banesc, a tuturor elementelor incluse in obiectul contabilitatii);

- calculatia (procedeul prin care se determina nivelul indicatorilor economico-financiari, obligatiile unitatii, rulajele si soldurile conturilor, totalurile din balantele de verificare, diferentele de inventar, etc.);

- inventarierea (procedeul cu ajutorul caruia se constata existentele reale de mijloace economice si starea acestora pe teren, date care sunt confruntate cu cele din contabilitate, fiind puse de acord);

- darea de seama (procedeul prin care datele din contabilitate sunt centralizate si sistematizate periodic cu scopul de a servi conducerii unitatii, pentru a lua diferite decizii sau pentru a le prezenta adunarii generale a actionarilor sau pentru alte organe) etc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii