Dictionar juridic

Venituri financiareVenituri inscrise in Contul de profit si pierdere, care cuprind:

a. Venituri din participatii, alte imobilizari si creante imobilizate - adica dividendele incasate pentru participatiile la capitalul altor societati si din alte titluri imobilizate si dobanzile aferente creantelor imobilizate;

b. Venituri din titluri de plasament - reprezinta veniturile nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament, atunci cand pretul de vanzare al acestor titluri este superior valorii lor de achizitie;

c. Venituri din diferente de curs valutar - reprezinta veniturile obtinute din:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma lichidarii imprumuturilor si datoriilor in valuta ale unitatii;
- diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare in devize, disponibilitatilor in devize existente in casierie, precum si existentului in conturile de acreditare in devize;

d. Venituri din dobanzi - includ dobanzile primite pentru disponibilitatile din conturile bancare si pentru imprumuturile acordate;

e. Alte venituri financiare - se refera la sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori, cat si alte venituri financiare decat cele mentionate anterior;

f. Venituri din provizioane - reprezinta venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor constituite in legatura cu activitatea financiara a intreprinderii cum sunt:
- provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare;
- provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament.

Diferenta dintre veniturile si cheltuielile financiare reprezinta rezultatul financiar care impreuna cu rezultatul exploatarii formeaza rezultatul curent al exercitiului.

Vezi si Contabilitate a veniturilor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii