Dictionar juridic

Formare profesionala

In conformitate cu Ordonanta 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:
a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
d) schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate inclusiv de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.

Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de lege, de catre persoane juridice de drept public sau privat, iar in cazul uceniciei, si de catre persoane fizice, denumite in continuare furnizori de formare profesionala. Furnizori de formare profesionala pot fi si centrele de formare profesionala, cu sau fara personalitate juridica infiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.

Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specialitati, tinand seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca.

Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
a) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii sau de furnizorii de formare profesionala;
b) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
c) alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii