Dictionar juridic

Competenta profesionala

In conformitate cu art. 5 din OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

Competentele profesionale se dobandesc prin initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare, definite astfel:
a) initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati;
b) calificarea reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii;
c) perfectionarea consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari;
d) specializarea este o forma specifica de formare profesionala care urmareste obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii;
e) recalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii