Dictionar juridic

Stat de salarii pentru colaboratoriFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-5-1/j)

Format A4, tiparit pe o singura fata, in blocuri a 50, 100 de file.

Serveste ca:

- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite colaboratorilor, precum si al impozitului aferent;
- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste in 2 exemplare, lunar, pe baza conventiei civile de prestari de servicii si se semneaza pentru confirmarea exactitatii drepturilor banesti de catre persoana care intocmeste documentul.

Platile facute in cursul lunii sub forma de avans se includ in statul de salarii pentru colaboratori, in vederea cuprinderii intregii sume cuvenite si pentru calculul impozitului aferent.

Unitatile pot sa-si stabileasca, daca necesitatile o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare unui eventual control.

Circula:

- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

- la casieria unitatii pentru efectuarea platii drepturilor cuvenite (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1 impreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate);

- la compartimentul care a intocmit statul de salarii pentru colaboratori, (exemplarul 2 impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate, care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata drepturilor neridicate).

Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si se pastreaza permanent in arhiva unitatii (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit statul de salarii pentru colaboratori (exemplarul 2).

Vezi si Normele Metodologice 0/10 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii