Dictionar juridic

Situatie a incasarii-achitarii facturilorFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-6-7)

Format A4, tiparit pe ambele fete, in foi volante.

Serveste:

- ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii analitice a clientilor sau furnizorilor la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";

- ca situatie a soldurilor contului 411 "Clienti" sau-contului 401 "Furnizori".

Se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toti clientii sau furnizorii; fie separat pe feluri de clienti sau de furnizori. In cazul in care situatia se intocmeste pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au in vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru inregistrarea in Jurnalul privind decontarile cu furnizorii, cod 14-6-6.

Formularul se completeaza astfel:

In cazul incasarii facturilor

- zilnic, pe baza documentelor justificative. privind produsele sau_ marfurile livrate, lucrarile executate, serviciile prestate etc., respectiv incasarea de la clienti;

- la inceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor)

- ramase neincasate din situatia incasarii facturilor intocmita pentru luna precedenta.

In cazul achitarii facturilor

- zilnic, pe baza documentelor justificative de receptie a materialelor si produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, in cazul cand contabilitatea analitica a furnizorilor nu se tine cu ajutorul Jurnalului privind decontarile cu furnizorii, cod 14-6-6;

- la inceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) ramase neachitate din situatia achitarii facturilor sau din Jurnalul privind decontarile cu furnizorii, cod 14-6-6.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/13 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii